utorak, 31. siječnja 2012.

EU fondovi i otok VisUlaskom u EU otvaraju se mogučnosti povlačenje novca iz EU fondova.
Za otok Vis je zanimljiv program LEADER, čija je namjena pomoć osobama, udrugama i poduzećima u rualnim područjima u provedbi strategija održivog razvoja. Kako su usitnjene inicijativa često neuspješne, LEADER usmjerava na javno-privatno partnerstvo kroz LAG-ove (lokalne akcijske grupe).
Zadatak LAG-ova je da okupljajući ljudske i financijske resurse iz javnog, privatnog i civilnog sektora provodi projekte zasnivane na lokalnom održivom razvoja. To mogu biti projekti lokalne samoupra (npr. kanalizacija, ceste itd), privatni (podrumi, navodnjavanje itd.), privredni (turizam, ribarstvo itd), civilni (kultura, zaštita prirode itd). Projekti nisu međusobno konkurentni nego svaki za sebe konkurira za sredstva iz EU fondova. LAG-ovi se osnivaju kao udruge, a kod odlučivanja najmanje 50% članova mora dolaziti iz privrede i civilnih društva. LAG mora dolaziti iz rualnog područja sa najmanje 5000 stanovnika, te se ne može formirati na području otoka Visa.
Kako je osnovan LAG koji uključuje Šoltu i svih 8 bračkih općina, a otvoren je za druge otoke, samoinicijativno sam se obratio LAG-u da vidim imali mogučnost da se i Vis u to uključi. Sinoć sam u Visu razgovarao o tome sa njihovim predstavnikom, a u razgovor se naknadno, poticajno, uključio i gradonačelnik Grada Visa. Dogovoreno je da se za sve zainteresirane izvrši prezentacija LAG-a.
O funkcioniraju incijative LEADER i LAG-ova i gradonačelnik i gradonačelnica Grada Komiže su upoznati, pa će ova moja incijativa , vjerojatno, ubrzati donošenje odluke lokalne samouprave.  Bez uključivanja lokalne samouprave osobe, udruge i poduzeća ne mogu se uključiti u LAG-ove. Lokalna samouprava ne mora se uključiti u LAG koji uključuje Šoltu i Brač, ali mišljenja sam da se moraju priključiti nekom LAG-u, jer ćemo bez toga ostati bez mogučnosti da se povlači novac usmjeren za razvoj rualnih područja.
Ovim putem pozivam sve gospodarstvenike i udruge da se odazovu prezentaciji, čiji će se termin naknadno odrediti, a mene uvijek o navedenome možete kontaktirati.

Nema komentara:

Objavi komentar