četvrtak, 29. kolovoza 2013.

Sanacija opožarenog


Prije će ozeleniti opožareno nego li će se kazniti počinitelj požara i platiti nadoknada štete. Imali šanse da vlasnici zemljišta, sukladno propisima, saniraju opožareno? Vidim da radnici Županijskih cesta čiste veći rub od ceste, ali to nije dovoljno. Trebala bi država stimulirati vlasnike zemljišta da obave sanaciju zemljišta i oplemene je poljoprivrednom kulturom. Može li se gradska vlast aktivnije uključiti u rješavanje navedene problematike? Sve se bojim da nema ni općenite volje za sanaciju opožarenog ni nasljednika onih koji su gradili pristave kultivirajući svaki mogući pedalj zemlje.

1 komentar: