ponedjeljak, 26. kolovoza 2013.

Viški maslinari pišu ministru


Udruga maslinara i uljara otoka Visa
Vis, Podstražje, Postrožje 1
Vis, 20.08.2013.

Ministarstvo poljoprivrede
Ulica grada Vukovara 78
Z a g r e b


Poštovani!

Otok Vis, poznat po svojim vinima, posljednih godina, postaje sve više poznat i kao destinacija sa vrhunskim ekstra djevičanskim maslinovim uljima.
U zadnjih desetak godina, sa par tisuća, broj stabala maslina povećao se na cca 55000 stabala i taj broj se stalno povećava.
Međutim, u zadnje tri godine imali smo dva puta žestok napad štetnika i to maslinovog svrdlaša. Ove je godine napad tako žestok da većina maslinara neće uopće brati masline. Saznajemo da iste probleme imaju maslinari širom Hrvatske.
Udruga maslinara i uljara otoka Visa odlično surađuje sa Hrvatskom poljoprivrednom savjetodavnom službom, te je ing. Jurica Fadić Zavodu za zaštitu bilja u Solinu dao na analizu plodove maslina sa dvije lokacije. Rezultati su katastrofični: na području Podstražja (središte maslinarstva na otoku) zaraženost maslinovim svrdlašom bila je 32%, a na području Zlo Polja zaraženost je 71%. U međuvremenu se stanje radikalno pogoršalo.
Nažalost, protiv svrdlaša nema registriranog sredstva zaštite. U posebno teškom položaju su maslinari iz eko i integrirane proizvodnje koji provode kontroliranu proizvodnju i koriste samo njima dozvoljena sredstva. Na taj način ostajemo bez najkvalitetnijeg maslinovog ulja.
Molimo da utvrdite koja se sredstva mogu koristiti za zaštitu od maslinovog svrdlaša, posebice u eko i integriranoj proizvodnji, jer se ne smije neaktivno čekati da to učine proizvođači zaštitnih sredstava. Svaka uređena država ima bezbroj načina da potakne rješavanja predmetne problematike.
Također, molimo da ubrzate odgovarajuće radnje kako bi se poljoprivrednicima u integriranoj  proizvodnji omogućilo označavanje proizvoda sa propisanim znakom. Nije logično da se plod masline može označiti proizvodom u integriranoj proizvodnji, a da se ulje od tih istih maslina ne može, po sadašnjim propisima, označiti kao proizvod iz integrirane proizvodnje.

S poštovanjem,                                                                                                       Predsjednik Udruge
                                                                                                                                   Željko Vojković

Nema komentara:

Objavi komentar