nedjelja, 1. rujna 2013.

Nadzor integrirane proizvodnje u Visu


Ovog je tjedna izvršen stručni nadzor integrirane proizvodnje kod poljoprivrednih proizvođača na otoku Visu. Nadzor je proveo Marko Dobrić, dipl.ing.agr., stručni savjetnik Poljoprivredne savjetodavne službe. Nadzor se vršio u maslinicima i vinogradima radi utvrđivanja da li se održavaju sukladno Pravilniku o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda i Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju. Pregledana je evidencija o održanim radovima na poljoprivrednim površinama. Nadzirano je kako se koriste i čuvaju zaštitna sredstva.
Integrirana, kontrolirana, poljoprivredna proizvodnja trebala bi od 2015. godine postati standard, a tzv. klasična, nekontrolirana, proizvodnja trebala bi nestati. Posebno napominjem da i danas svakom poljoprivrednom proizvođaču može doći inspekcija radi utvrđivanja kako se koriste zaštitna sredstva, da li se vodi propisana evidencija, te da li se čuvaju u zaključanim ormarima.
Zanimljivo je da na otoku Visu ima pet poljoprivrednih proizvođača u sustavu integrirane proizvodnje, na Braču samo jedan, a na Hvaru i Šolti ni jedan. Na otocima ima i ekoloških proizvođača, ali većina je još uvijek u sustavu klasične proizvodnje. Moglo bi se dogoditi da mnogi nespremno dočekaju 2015. godinu, što bi moglo dovesti do znatnog smanjivanja broja Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Nema komentara:

Objavi komentar