subota, 28. rujna 2013.

Otočni gradovi - od tradicije do izazova 21. stoljeća


Danas je prvo predavanje na simpoziju: Otočni gradovi - od tradicije do izazova 21. stoljeća, u okviru Anatomije 2013., imala Marina Blagaić Bergman, mag.etn. sa nazivom: Otočni rub kao ograničenje ili prednost? Novi život tradicijske kulture na hrvatskim otocima.


Dr.sc. Željka Čorak održala je predavanje: Šipan - ladanjski otok.


Tema predavanja mr.sc. Sanje Buble bila je: Vis u 19. stoljeću - čitanje Austrijskog katastra.


Doc.dr.sc. Marijan Bradanović za temu imao je: Zaštita kulturnih dobara kao čimbenik održivog razvitka otoka - primjeri sa Kvarnera.


Dr. Lorenzo Guzzardi ima je predavanje: Valorizacija arheološke baštine Sirakuze: primjer Jonskog hrama u Ortigiji.


Dipl.ing.arh. Boško Budisavljević iznio je temu odsutne prof. Alexandre Yerolympos: Oblici i obrasci urbanog razvoja na Egejskim otocima.


Mr.sc. Boris Čargo upoznao nas je sa svojim radom: Urbanizam antičke Ise (Issa) - početak planirane gradnje u Hrvatskoj.


Završno predavanje je bilo zajednički rad dr.sc. Željke Čorak, dr.sc. Ljiljane Kolešnik, dr.sc. Ljiljane Kolešnik, dr.sc.Ratko Vučetić, Ivane Haničar Buljan, dipl.ing.arh.: Vis i Komiža - stanje u prostoru i izgradnja 1960-ih.

Nema komentara:

Objavi komentar