subota, 16. studenoga 2013.

Odgovor na primjedbe na Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije


Zaprimio sam odgovor na moje primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije. Kako ni jedna primjedba iznesena tijekom javne rasprave nije prihvaćena, tako su i odgovori na moje primjedbe smijurija, nažalost tragična. Očito je da je rasprava bila samo reda radi, bez namjere da se u Planu nešto promijeni.
Za Zaglav sam dao primjedbu na predviđenu apartmanizaciju navodeći da se već sada 75% turizma Visa zasniva na apartmanima,  i na ne postojanje infrastrukture. Odgovoreno je da se to treba elaborirati i da će investitor sam izgraditi svu infrastrukturu. Ako planerima nije poznato da hoteli lokalnoj zajednici donose tri do pet puta više nego apartmani, koji se kasnije uglavnom pojedinačno prodaju, onda neka bace diplome u smeće. A to da će investitori graditi infrastrukturu je na vrbi sviralo. Možeš misliti što će oni bušiti nove bunare za vodu, ako bi to uopće značilo više vode u sezoni, graditi spremnike za vodu i plaćati struju za crpljenje vode i pumpanje u bazene itd.
Za cestu Vis-Milna-Podstražje naveli su da se ona u Planu ne prikazuje, jer da je ona nekategorizirana. A suština mog prijedloga je bila da se ona kategorizira kao županijska cesta. 
I ostali su odgovori takvi da ih nema smisla komentirati, sve je napravljeno tako da se pogoduje neoliberalnom kapitalizmu, koji ne mari za interese lokalne zajednice.

Nema komentara:

Objavi komentar