ponedjeljak, 4. studenoga 2013.

Vijećnici "Provisla" spriječili podizanje cijene vode


Druga sjednica Gradskog vijeća Grada Visa započela je mirno, sa jednoglasno donesenim odlukama, bez rasprave. Jednoglasno i bez rasprave usvojen je i izvještaj o proračunu i šestomjesečno izvješće o radu gradonačelnika, o kojima se često  na vijećima sukobljava oporba i vlast. 
Stvari su se promijenile kod prijedloga, direktorice Vodovoda i odvodnje otoka Visa, da se uz cijenu vode uvede i naknada za razvoj, u ukupnoj visini od 1,5 kuna po kubiku vode. Mladi iz Provisla tražili su da se točno navede: za koje investicije ide povećanje cijene i za koje će razdoblje odluka važiti. Kako, taj sasvim razložan, zahtjev nije prihvaćen, mladi su glasali protiv i odluka o uvođenju naknade nije prošla. I štovana direktorice nisu oni ništa filozofirali, kako ste im dobacili, nego inzistiraju na obrazloženim odlukama. Kad se točno navede koji će se projekti iz nadoknade financirati, koliko oni koštaju, za koje razdoblje se donosi odluka, onda će se tek moći procijeniti da li treba uvesti nadoknadu, a ako treba koliko ona može iznositi. 
Točan je stav direktorice da ako hoćemo razvoj da onda treba i investirati, samo to treba odgovorno obrazložiti, pa tada visina naknade može biti i veća, ako se procijeni da je to cijena stupnja razvoja kojem težimo.

Nema komentara:

Objavi komentar