četvrtak, 27. studenoga 2014.

Viški laburisti o strategiji razvoja grada Visa


Hrvatski laburisti - Stranka rada
Ogranak Vis

Gradonačelnica grada Komiže
Gradonačelnik grada Visa

Na lokalnim izborima za grad Vis, jedino su se Hrvatski laburisti - Stranka rada, Ogranak Vis, zalagali za donošenje strategije razvoja.
Sukladno tome, pozdravljamo što je, napokon, gradska vlast Visa pristupila izradi Strategiji razvoja grada Visa za razdoblje 2015—2020. godine.
Viški laburisti zalažu se za donošenje Strategije održivog razvoja otoka Visa, te izražavamo žaljenje što gradske vlasti grada Visa i grada Komiže nisu zajednički pristupili izradi strategiji otoka Visa.
Neshvatljivo nam je da se ne shvaća da je područje otoka Visa jedinstveno i nedjeljivo. Strateško promišljanje razvoja samo jednog dijela otoka je u osnovi pogrešno i neprihvatljivo.
Molimo i ujedno zahtjevamo od gradske vlasti Visa i Komiže da zajednički pristupe izradi jedinstvene Strategije održivog razvoja otoka Visa, kao temelja za izradu gradskih strateških dokumenata.

                                                                                   Predsjednik Ogranka Vis

                                                                                                 Željko Vojković

Nema komentara:

Objavi komentar