utorak, 23. prosinca 2014.

Općina Šolta pristupila LAG-u Škoji


Danas je u Hvaru održana skupština LAG-a Škoji, na kojoj je donesena odluka o primanju u članstvo općine Šolta. Sada LAG Škoji obuhvaća otoke Hvar, Vis i Šolta. Uz gospodarstvenike, udruge i fizičke osobe u LAG-u su sve jedinica lokalne samouprave na navedenim otocima. U 2015. godine glavni je zadatak LAG-a izrada Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2015.-2020., kao osnove za kandidiranje projekata za sredstva iz europskih fondova za rualni razvoj.
Dobra je vijest da će se moći povući bespovratna sredstva za izradu strategija razvoja općina i gradova, a što je važno za Grad Vis koji je već donio odluku da će pristupiti izradi strategije.

Nema komentara:

Objavi komentar