subota, 22. kolovoza 2015.

Akademik Sibe Mardešić


"Znaš li ti da i "pojori" imaju svog akademika?"- upitao me je šjor Joško Repanić Sardenjež. I odvede me u Podšpilje, gdje sam upoznao akademika Sibu Mardešića, matematičara svjetskog glasa.
Sibe Mardešić rođen je 20.06.1927. u Njemačkoj, Hamburg, Bergerdorf. Diplomirao je na Prirodnoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 1950.g. teorijsku matematiku i fiziku, gdje je doktorirao 1957. godine. Redovni je član Hrvatske akedemije znanosti i umjetnosti od 1988, dopisni član Slovenske akademije znanosti i umjetnosti od 2003., fellow Američkog matematičkog društva i član Europske akademije. Predavao je na sveučilištima iz više od 20 država. Ima objavljeno preko 200 radova i preko 500 prikaza u međunarodnim referentnim publikacijama. Autor je knjiga.: Matematička analiza u n-dimenzionalnom realnom prostoru I i II itd.


Nema komentara:

Objavi komentar