četvrtak, 27. kolovoza 2015.

Joško Božanić: Nojbojo medicina


Na predstavljanju, u Visu, svoje kapitalne knjige Viški facendijer, Joško Božanić kazivao je facendu: Nojbojo medicina. Facenda je reprezentativna vrsta usmene književnosti otoka Visa čija su dva bitna obilježja nefikcionalnost i komika (J.B.).

Nema komentara:

Objavi komentar