nedjelja, 29. studenoga 2015.

Analiza tla sa preporukom za gnojidbu


Vrijeme je oranja i gnojidbe pojoprivrednog zemljišta. Svi gnojimo po nekavoj uobičajenoj praksi, a da uopće ne znamo kakvo gnojivo i u kojim količinama ga trebaju poljoprivredne kulture. Kako sam u integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji u obvezi sam svakih pet godina napraviti analizu tla. Analizu tla s preporukom za gnojidbu sa jedne parcele sa vinovom lozom i jedne sa maslinama napravio mi je Institut za jadranske kulture i meloraciju krša. Cijena za analizu jedne parcele je 400 kuna.
Analize tla sa vinovom lozom pokazala je da je tlo siromašno opskrbljeno s ukupnim dušikom, dobro oskrbljeno fiziološki aktivnim fosforom i dobro opskrbljeno sa zamjenivim kalijem. Inaće, prošlih godina koristio sam organska gnojiva u granulama. Preporuka za gnojidbu vinove loze: posuti po površini 2 kg zrelog stajskog gnoja i 30 g kalij sulfata po 1 m2 te unijeti u tlo do dubine od 30 cm.
Analiza tla sa maslinama pokazala je da je tlo siromašno opskrbljeno s ukupnim dušikom, slabo opskrbljeno fiziološki aktivnim fosforom i vrlo slabo opskrbljeno sa zamjenjivim kalijem. Prošle godine taj maslinik nisam gnojio, pa mi sad više nije čudno što je tu bio slabiji urod. Preporuka za gnojidbu maslina: posuti po površini 2 kg zrelog stajskog gnoja i 40 grama NPK 7-14-21 po m2 te unijeti u tlo do dubine od 30 cm.

Nema komentara:

Objavi komentar