utorak, 15. prosinca 2015.

Usvojen Proračun Grada Visa za 2016.g.


Jučer je Gradsko vijeće grada Visa jednoglasno usvojilo proračun za 2016.g. Također, jednoglasno je usvojen Plan razvojnih programa, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostale programe koji se financiraju iz proračuna.
Zanimljivo je da Provislo nije glasalo za II izmjene Proračuna za 2015. s obrazloženjem da vijećnici nisu bili upoznati sa stanjem proračuna i da su stavljeni u poziciju svršenog čina. Izmjene proračuna su prošle, jer su za Izmjene osim HDZ-a glasali i vijećnici SDP-a, HNS-a i HSS-a. Naime, Izmjenom se samo utvrđuje konačna situacija sa proračunom i tu se nema što promijeniti. Inače, Izmjenama proračun je manji za cca 10.000.000 kuna, jer su izostale potpore za kapitalna ulaganja. Očito je proračun bio skroz promašen i za to snosi odgovornost gradonačelnik, koji ga je predložio, te vijećnici koji su glasali za takav proračun.
Izglasavanjem proračuna i akata za 2016., gradonačelnik je dobio glavne poluge za svoje djelovanje, a sve ostalo nije ni približno od takve važnosti.

Nema komentara:

Objavi komentar