četvrtak, 28. srpnja 2016.

Prirodno kretanje stanovništva otoka Visa u 2015.g.


Državni zavod za statistiku objavio je podatke o kretanju stanovništva u 2015. godini. Stopa prirodnog rasta, u Hrvatskoj, u 2015. godini bila je negativna i iznosila je -4,0 (-16 702 osobe).
U gradu Visu 2015. godine rođeno je 9 djece (2014.g.-13 djece), a umrle su 32 osobe (2014.g.-25 osoba). Sklopljena su 3 braka, a razvedena 2. Vitalni index (rođeni na 100 umrlih) za grad Vis je 28,1.
U gradu Komiži 2015. godine rođeno je 8 djece (2014.-14 djece), a umrlo je 28 osoba (2014.-35 osoba). Sklopljena su 3 braka, a razvedena 2. Vitalni index za grad Komižu je 28,6.
Od gradova u Splitsko-dalmatinskoj županiji samo Vrlika ima manji vitalni index, a samo 5 naselja u našoj županiji ima manji vitalni index od gradova Visa i Komiže. Vitalni index Hrvatske je 69,2.

Nema komentara:

Objavi komentar