nedjelja, 2. srpnja 2017.

Maya Kolega-Projekt: Otok Vis


Maya Kolega, Australija, ima u Gradskoj vijećnici grada Visa, izložbu fotografija: Projekt Vis. Izložba je otvorena do 5.7.2017. godine. 


The Vis Project is about protecting the islands precious environment and helping outsiders understand the amazing hidden culture of Vis. This is a non-profit project, constructed to generate a greater understanding and respect for the beautiful surrounds of Vis and the people that keep the local spirit alive in an ever-growing tourist location. 
Projekt je o zaštiti vašeg dragocjenog okoliša i o pomaganju ljudima koji nisu odavde u razumijevanju skrivene, ali nevjerojatne kulture Visa. Ovo je neprofitabilan projekt, sastavljen kako bi proizveo bolje razumijevanje i poštovanje za prelijepo okruženje Visa i njegove stanovnike koji drže lokalni duh živim u rastućoj turističkoj lokaciji.
Maya Kolega

Nema komentara:

Objavi komentar