četvrtak, 6. srpnja 2017.

Stanje viških maslinika


Jurica Fadić, Hrvatska savjetodavna služba, postavio je u viškim maslinicima lovke za praćenje leta maslinove muhe. Pregledao je i maslinike u Podstražju. Kod mene smo pronašli ubode svrdlaša, ali u zanemarivom broju. Pogledao je maslinik, za koji smo imali informaciju da ima dosta uboda na plodu, pa je utvrdio da su masline oštećne od grada koji je pao prije par dana. 
Pregledao je i dva maslinika, sa pretežitom sortom lecina, koja su gotovo bez plodova. Utvrdio je postajanje izrazite zaraze sa olovnom bolesti. Vjerojatno je to uzrok što masline nisu urodile. Zaštita se vrši bakrenim preparatima, u vremenu kad se suzbija paunovo oko.

Nema komentara:

Objavi komentar