ponedjeljak, 23. listopada 2017.

Javna rasprava o PUP Rukavac


Večeras je u Podstražju održana javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja rualnog naselja Rukavac.
Godinama se u Rukavcu vrši građevinsko nasilje, pa gotovo više nema ni traga od nekada mirnog pitoreskog, ribarskog, rualnog naselja.
Ove promjene i dopune dolaze na takvo stanje i ne mogu promijeniti zatečeno stanje. A sada se planira ono što je je moguće. Mislim da se u načelu dobro planira: gradske građevinske čestice su veće, planira se više zelenila, misli se na parkiranje i suhi vez,  planira se izgradnja sportske lučice te infrastruktura.
Uvid u Plan možete ostvariti na web stranici grada Visa, a pisane primjedbe možete dostaviti do 6.11.2017. 


Nema komentara:

Objavi komentar