četvrtak, 2. studenoga 2017.

EU fondovi: dobre vijesti za Višane


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i rualnom razvoju započela je sa izdavanjem odluka o privremenoj raspodjeli sredstava poljoprivrednicima koji su se prijavili na natječaj 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva. Ukupno je bilo 4.189 zahtjeva, a moglo se sufinancirati 1.334 poljoprivrednih projekata. Visina potpore iznosi u protuvrijednosti od 15.000 eura. Može se financirati nabava životinja, kupnja mehanizacije, uređenje prostora, podizanje trajnih nasada, kupnja i uzimanje u zakup poljoprivredno zemljište.
Anketirao sam par viških poljoprivrednika, za koje sam znao da su se prijavili na natječaj, i za sada smo svi prošli. Kao izrazito dobar konzultant pokazao se Poduzetnički centar Kaštela odnosno Tanja Rodin, moja preporuka. 

Nema komentara:

Objavi komentar