petak, 16. studenoga 2018.

Jedna dobra i jedna loša vijest sa jugoistoka!


Odlučio je gradonačelnik da na ulazu u jugoistok otoka Visa, koji čini preko 50% turizma grada Visa, naprči betonaru. Imamo poslovnu zonu Dol, gdje se već nalazi nekoliko betonara, ali to nije dovoljno, ide se čičkati sa betonarama, tamo gdje nekome padne na pamet. Da se razumijemo, tu se ne radi o onima koji će je izgraditi, nego o onima koji dozvoljavaju da na Okljuc nikne betonara. Radi se o nastavku pogrešne politike prema ovom kraju, koja je zacimentirana prostornim planom. Izgleda da će nas legalna izgradnja prije doći glave, nego bespravna.
Dobra je vijest da je Vlada RH, na sjednici u Hvaru, donijela odluku da se obnovi državna cesta: odvojak Rukavac-Vis u duljini od 4,5 kilometara. Za to su zadužene Hrvatske ceste, koje već imaju osigurana sredstva za 2018. godinu, a predviđena su i financijskim planom za 2019. i  2020. godinu.

Nema komentara:

Objavi komentar