utorak, 27. studenoga 2018.

Viški lovci i njihovi psi XII


Ivo Kuljiš (Lili), Severina i Lina.


Ja i Stela. Za Dan grada Komiže biti će izložba.