ponedjeljak, 11. ožujka 2019.

Rasprava o UPU Podstražja i Brgujac


Večeras je u Podstražju održana ponovna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja rualnih naselja Podstražje i Brgujac. Po prispjelim primjedbama i raspravi, mještani su uglavnom zadovoljni.
Kanalizacija će se kupiti i ispuštati kroz kanalizaciju u Rukavcu, iznad Doma u Podstražju, te u Brgujcu napraviti će se parkirališta na državnoj zemlji. Ucrtani su putevi, a ex Dom kulture, butiga i ex škola su dobili mješovitu namjenu.
Javni uvid traje do 25.03.2019., te se do tada mogu dati pisane primjedbe. Plan se može vidjeti u zgradi Grada Visa, te na webu.


Nema komentara:

Objavi komentar