petak, 12. travnja 2019.

Predavanje o Issi u Zagrebu


Isa (Issa), otočni je grad i najznačajnija grčka kolonija u Hrvatskoj, čije se utemeljenje vezuje uz kolonizatorsku djelatnost Dionizija Starijeg početkom 4. st. pr. Kr. Utemeljena je u samom središtu Jadrana, na uvijek važnoj strateškoj točki, otoku Visu. 
Od samog početka Isa je svestrano razvijala i produbljavala trgovačke veze s lokalnim ilirskim stanovništvom. Svoju političku i gospodarsku aktivnost posebice usredotočuje na središnji dio Jadrana, a to se ogleda u osnivanju njenih podkolonija. Prvo osniva koloniju nepoznata imena na brežuljku Koludrt u Lumbardi, u prvoj polovini 3. st. pr. Kr., o čemu nam je ostala kao svjedok znamenita Lumbardska psefizma. Nakon ove, osniva Tragurij i Epetij, današnji Trogir i Stobreč krajem 3. st. pr. Kr. 
Sredinom I st. pr. Kr., u građanskome ratu između Pompeja i Cezara, Isa se svrstava na stranu Pompeja. Nakon bitke kod otoka Šćedra (Taurus) između Oktavija, Pompejevog zapovjednika i Vatinija, zapovjednika Cezarove flote, u kojoj je Oktavije poražen, Vatinije s flotom otplovljava u Isu, gdje mu Isejci, svjesni da se ne mogu oduprijeti, predaju suverenost. Ovim činom Isa je 47. g. pr. Kr., izgubila svoju samostalnost i nekoć samostalni polis ulazi u zagrljaj moćne Rimske republike. Gubitkom samostalnosti Isa je izgubila svoje gradove i trgovišta na kopnu i otocima. 
Predavač: Mr. sc. Boris Čargo radi kao muzejski savjetnik priručne zbirke i lokaliteta Issa u Arheološkom muzeju u Splitu. Voditelj je sustavnih arheoloških istraživanja rimskih termalnog kompleksa Isse, helenističke i rimske nekropole i stambene arhitekture iz helenističkog i rimskog razdoblja antičke Isse, jednog od najstarijih urbanih središta u Hrvatskoj.
AMZ

Nema komentara:

Objavi komentar