petak, 12. srpnja 2019.

Obavijest maslinarima!Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva

Obavijest maslinarima otoka Visa

10.07.2019. Splitsko-dalmatinska županija
Na svim opažačkim lokalitetima na kojima se prati pojava i dinamika leta maslinine muhe u Splitsko-dalmatinskoj županiji zabilježen je let odraslih jedinki 1. generacije maslinine muhe(Bactrocera oleae). Prema prikupljenim podacima sa terena vrijednosti ulova odraslih jedinki maslinine muhe na svim lokalitetima prelaze prag odluke, a ovisno o lokalitetu zabilježen je srednji intenzitet pojave na otocima i većem dijelu obale, a na pojedinim lokalitetima vrlo jaki intezitet (50-100 jedinki tjedno- Kaštel Sućurac, Žrnovnica, Živogošće). Obzirom na povećanu brojnost odraslih jedinki, posebno na lokalitetima s visokom populacijom može se očekivati izraženija pojava „patule“ na plodovima kao posljedica prisustva maslinine muhe. Plodovi zaraženi gljivicom uzročnikom „patule“ također otpadaju i uzrokuju direktnu štetu. Trenutne vremenske prilike, temperature niže od 30 stupnjeva uz povremenu kišu i povećanu vlagu zraka jako pogoduju razvoju štetnika. 
Dosadašnjim pregledom plodova nisu zabilježeni aktivni ubodi te preporučujemo maslinarima provođenje mjera suzbijanja odraslih jedinki maslinine muhe primjenom metode zatrovanih mamaca. Metodom zatrovanih mamaca suzbijamo odrasli oblik maslinine muhe prije odlaganja jaja u plod. U tu svrhu se može koristiti gotovi pripravak( Successbait) ili umjesto gotovog pripravka može se koristiti neki od insekticida dozvoljenih na maslini uz dodatak atraktanta (Buminal). Mamci se pripremaju na način da se u 10 l vode doda 60 ml hidroliziranog proteina (Buminal) uz dodatak insekticida dozvoljenog za suzbijanje maslinine muhe. Tretira se jedna slabo rodna ili nerodna grana uz utrošak oko 2 dcl škropiva ili se pripremljeni mamac puni u prikladne lovke (boce s otvorima). Tretiranje treba ponavljati svakih 10-12 dana te nadopunjavati ili mijenjati prema potrebi (u slučaju oborina i češće). Ova metoda daje zadovoljavajuće rezultata ako se primjeni na širem području uz obuhvaćanje minimalno 100 maslina. 
Za maslinike koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su sustavu plaćanja za IAKS mjere OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika registraciju ima pripravak na osnovi spinosada s atraktantom (trgovačkog naziva SUCCESS BAIT). Ekološke mjere zaštite daju bolje rezultate ako se primjenjuju u izoliranim ili poluizoliranim lokalitetima na kojima su maslinici. 
Pripravke koristiti prema uputama proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način. 
Silvija Marušić,dipl.ing.agr. 
Hrvoje Mratinić, dipl.ing.agr.

Nema komentara:

Objavi komentar