ponedjeljak, 22. srpnja 2019.

Prirodno kretanje stanovništva otoka Visa u 2018.


U 2018. godini, u Komiži je rođeno 12 djece, a umrlo je 30 osoba. Prirodni prirast je: -18 osoba. Sklopljena su dva braka.
U 2018. godini, u gradu Visu rođeno je 23 djece, a umrle su 43 osobe. Prirodni prirast je: -20 osoba. Sklopljeno je 7 brakova, a jedan je razveden.
Vitalni index (rođeni na 100 umrlih) na području Republike Hrvatske je 70,1; na području Splitsko-dalmatinske županije 83,7, u Komiži 40,0 i u gradu Visu 53,5. 
Izvor: Državni zavod za statistiku

Nema komentara:

Objavi komentar