nedjelja, 5. srpnja 2020.

Viški haiku objavljen u američkim novinama


U The News-Gazette, američkim novinama (prvi put objavljene 1852.), objavljen je moj haiku:

steamy weather 
the clouds collide
smells like a storm

sparno vrijeme 
oblaci se sudaraju 
miriše oluja

I tako, ne samo da sam nagrađivan haiku pjesnik, već sam i međunarodno prepoznat. A sve od ( he,he) tri haika. A da mi je prevesti na engleski neke u koje vjerujem.

Nema komentara:

Objavi komentar