subota, 24. srpnja 2021.

Prirodno kretanje stanovništva otoka Visa u 2020.g.


 U 2020. godini, u gradu Komiži rođeno je šestoro djece, a umrle su 23 osobe. Sklopljena su dva braka.
U gradu Visu rođeno je 11 djece, a umrla je 31 osoba. Sklopljena su 4 braka, a jedan je razveden.
Životni indeks na otoku Visu je među najnižim u Hrvatskoj, a u Splitsko-dalmatinskoj županiji u Komiži je najniži, potom je Vrlika a onda Vis.  Vitalni indeks (rođeni na 100 umrlih) u Komiži je 26,1, a u gradu Visu 35,5. Vitalni index na nivou Republike Hrvatske je 62,9.
Izvor: Državni zavod za statistiku

Nema komentara:

Objavi komentar