petak, 9. srpnja 2021.

Viški haiku u Mađarskoj


 U prvom broju mađarskog haiku časopisa "kontinuum", za suvremeni haiku, objavljen je moj haiku:

u sutonu 
kratkog prosinačkog dana 
jača nostalgija 

in the twilight 
of a short December day 
nostalgia intensifies

Nema komentara:

Objavi komentar