petak, 14. siječnja 2022.

Popis stanovništva: naselja Grada Visa


 Dračevo polje ima 9 stanovnika, 6 kućanstva, 64 stambene jedinice od čega 12 stana. 
Marine Zemlje ima 52 stanovnika, 31 kućanstvo, 126 stambenih jedinica, 48 stana. 
Milna 37 stanovnika, 24 kućanstva, 104 stambene jedinice, 40 stana. Plisko Polje ima 20 stanovnika, 13 kućanstva, 39 stambene jedinice, 20 stana. 
Podselje ima 37 stanovnika, 14 kućanstva, 33 stambene jedinice, 15 stana. 
Podstražje ima 61 stanovnika, 32 kućanstva, 105 stambenih jedinica, 47 stana. 
Rogačić ima 19 stanovnika, 9 kućanstva, 44 stambene jedinice, 11 stana. 
Rukavac ima 105 stanovnika, 64 kućanstva, 384 stambene jedinice, 92 stana. 
Vis ima 1587 stanovnika, 656 kućanstva, 1628 stambenih jedinica, 903 stana.
Izvor: Državni zavod za statistiku

Nema komentara:

Objavi komentar