ponedjeljak, 11. travnja 2011.

Benzin se na Visu ipak neće slobodno formirati

Na moj upit Ministarstvu gospodarstva o formiranju cijene naftnih derivata na otoku Visu dobio sam slijedeći odgovor:

Poštovani, Pravilnikom o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata je određeno da se cijene derivata formiraju slobodno samo za opskrbu plovila na benzinskim postajama koje se nalaze na morskoj obali i imaju mogućnost direktne opskrbe plovila gorivom. Nije dozvoljeno slobodno formiranje cijena goriva koje se prodaje automobilima, nego se gorivo za automobile prodaje prema odredbi o maksimalno dozvoljenoj cijeni. Benzinska postaja u Visu smije prodavati gorivo po višim cijenama za plovila ako ima posebni agregat za plovila, a posebni za automobile.

S poštovanjem,

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Odjel za odnose s javnošću i protokol

Nema komentara:

Objavi komentar