srijeda, 25. svibnja 2011.

Skupština Udruge maslinara i uljara otoka Visa


Večeras je u Podstražju održana skupština Udruge maslinara i uljara otoka Visa. Usvojen je program rada i financijski plan udruge. Konstatirano je da se povećao broj članova, te da je potrebno da što veći broj maslinara puni ulje u boce sa etiketom, jer vrijeme prodaje ulja u plastičnoj ambalaži nepovratno prolazi. Dogovoreno je da se nastavi sa aktivnostima radi osiguranja prostora za rad udruge. Prisutni su upoznati da je Teo Vojković, ovlašteni projektant, besplatno izradio projekt preuređenja ex škole u Podstražju u prostor udruge. Jurica Fadić, Hrvatska poljoprivredna komora, upoznao je prisutne o aktivnostima na praćenju štetnika u maslinicima, te o poticajima i uvođenju digitalnog katastra maslinika. Srećko Roki, direktor PZ Podšpilje, odgovarao je na upite maslinara o radu uljare, te je kao podpredsjednik udruge "Vino Visa" naglasio potrebu da se Udruga vinogradara i vinara preustroji u savez udruga.

Nema komentara:

Objavi komentar