petak, 20. svibnja 2011.

Veća komunalna naknada (kako kome)


Počela su, u Gradu Visu, pristizati rješenja sa većom komunalnom naknadom. To me podsjetilo kako su gradski vijećnici na istoj sjednici povećali cijenu komunalne naknade i plaću gradskih službenika. Iz komunalne naknade se ne mogu financirati plaće, ali iz proračuna se, osim plaća, može financirati i komunala. Pa više novca za plaće, manje za komunalnu infrastrukturu. Možda se plaća i trebala povećati, ali kada na Visu gotovo da i nema privrede povećavati plaće gradskim službenicima, dok se istovremeno povećava komunalna naknada i nije najmudriji potez. A da gradski vijećnici znaju povećavati vidi se i iz toga što i sebi povećavaju. Najprije su donijeli odluku da im pripada mjesečna paušalna  naknada od 300 kuna bruto za prisustvo na sjednicama gradskog vijeća, pa su to promijenili na 300 kuna bruto po održanoj sjednici. Jer, ponekad na mjesec ima i više nego uobičajena jedna sjednica gradskog vijeća. Njihov pregalački rad za svekoliki javni interes nema cijene, ali neka se nađe, barem za komunalnu naknadu. 

Nema komentara:

Objavi komentar