petak, 3. veljače 2012.

LAG Brač, Šolta,...


LAG „BRAČ, ŠOLTA, ...“


Prije par dana, pisao sam o EU inicijativi LEADER i lokalnim akcijskim grupama (LAG). Prema meni dostupnim podacima u Hrvatskoj ima 22 LAG-ova koji obuhvaćaju 129 jedinica lokalne samouprave.
LAG Brač, Šolta,.. osnovali su grad Supetar, općine Šolta, Sutivan, Postira, Pučišća, Selca, Milna, Bol, Nerežišće. Članovi su brojne udruge, gospodarstvenici i osobe navedenih otoka. LAG je otvoren i za priključenja gradova Vis i Komiža.
Sukladno statutu djelatnost udruge je:
-         izrada strateškog plana održivog razvoja područja LAG-a“Brač, Šolta,…“,
-          razvijanje partnerstva između javnog i gospodarskog sektora te civilnog društva,
-    planiranje, izrada i kandidiranje projekata vezanih za razvoj područja LAG-a
     „Brač, Šolta, …“  te apliciranje na nacionalne i međunarodne fondove,
-    razvijanje programa nacionalne i međunarodne suradnje te uključivanje u rad svih
     institucija koje se bave ruralnim razvojem,
-          edukacija i sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim skupovima, radionicama,
     seminarima, javnim tribinama i skupovima,
-          izdavačka djelatnost u skladu s posebnim propisima, radi ostvarivanja ciljeva Udruge,
-    jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,
-    organiziranje studijskih i stručnih putovanja,
organiziranje javnih tribina, okruglih stolova, kampanja, radionica, izložbi i sajmova, te drugih aktivnosti u skladu sa zakonom.

Nema komentara:

Objavi komentar