četvrtak, 27. prosinca 2012.

Fešta ol besidih i kantonja


U organizaciji udruge Lavurat za poja, u Podšpilju je održan V. susret pjesnika otoka Visa. Sala puna pjesnika i ljubitelja pjesama. Recitirale su se pisme, pivale šansone pok. Senka Karuze, pivala je klapa Liket. Pari mi se da na Visu ima više pisnik po glavi stanovnika nego nigdi drugdi. 

Nema komentara:

Objavi komentar