četvrtak, 20. prosinca 2012.

Zadnja sjednica Gradskog vijeća Grada Visa u 2012. godini


Večeras je održana sjednica Gradskog vijeća Grada Visa na kojoj se raspravljalo i o proračunu za ovu i slijedeću godinu.
Usvojene su izmjene i dopune proračuna za 2012. godina kojima se proračun sa cca 29.500.000,00 kuna smanjio na cca 9.500.000,00 kn. Ostvarili su se izvorni prihodi grada, na koje grad može utjecati, a debelo su podbacile planirane potpore za investicije od strane županije i države.
Za 2013. godinu planira se proračun u iznosu od cca 34.000.000,00 kuna. Gradonačelnik Ivo Radica smatra da će se slijedeće godine investicije ostvariti, jer su potpisani ugovori za npr. dječji vrtić, rivu na Kutu i dr.
Nažalost, Gradsko vijeće nije se sastalo, barem par dana ranije, pa da dade primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije. Istina je da se Gradsko vijeće više puta odredilo protiv turističke zone na Zaglavu, ali je to bila samo politička poruka. Trebalo se i tijekom javne rasprave odrediti, jer se sada pravno smatra da Gradsko vijeće nema primjedbi.
Srećom, odredio se Odbor za urbanizam, prostorno uređenje i infrastrukturu, koje je tijelo Gradskog vijeća, a o tome u drugom postu. Gradonačelnik se, također, odredio protiv turističke zone na Zaglavu i Punti od biskupa.

Nema komentara:

Objavi komentar