srijeda, 23. siječnja 2013.

Zakon o strateškim investicijama


Može biti da su ministri Vrdoljak i Jakovina u pravu i da se temeljem Zakona o strateškim investicijama neće prodavati javna dobra. Naime, u zakonu se koristi termin otuđenja imovine, a to u pravnom smisli znači promjenu vlasnika prodajom ili darovanjem. Ako neće prodavati, nije valjda da misle darivati javna dobra?
A što su javna dobra? Malo ću pojednostavniti. Javna dobra su ona dobra (stvari) koja su izvan građanskopravnog prometa. U upravnom smislu, javna dobra su ona dobra koja su u općoj uporabi i kojima se svi mogu služiti na ravnopravan i uobičajen način.
S obzirom na objekt, u pravnoj teoriji razlikujemo javna dobra: zemljišno dobro, vodno dobro, pomorsko i zračno dobro.
Sukladno članku 18. Zakona o strateškim investicijama, Vlada RH može otuđiti nekretnine u vlasništvu RH uključujući šume, šumsko zemljište, poljoprivredno zemljište, javne ceste i javno vodno dobro, uz brisanje statusa javnog dobra. Otuđenje je moguće i temeljem neposredne pogodbe.
Zakonom je propisano da nadležna tijela sva mišljenja potrebna za izdavanje upravnih akata i provedbu postupka moraju izdati u roku od deset radnih dana. Ako to ne urade u deset dana smatrati će se da su suglasna sa svim aspektima strateškog projekta. Upravo u ovome se kriju najveće moguće manipulacije. Naime, Vlada RH ovaj zakon pravda potrebom ubrzanja i pojednostavljena postupka, za koje navode da traju godinama. Ako je to tako, to znači da se u roku od deset dana nadležna tijela neće biti u mogućnosti izjasniti o bitnim aspektima projekata i da će se oni provoditi isključivo onako kako je to investitor zamislio. Interes investitora je profit, a ne javni interes. Ako nadležna tijela mogu donijeti sve potrebno u roku od deset dana onda ovaj zakon nije ni potreban. Očito je da se ovim zakonom neće pojednostavniti nego zaobići procedura.
Bilo bi pametnije Vladi RH da se ostavi prodaje javnog dobra, a okrene upravljanju državnim vlasništvom na način dobrog gospodara, umjesto da ostavlja iza sebe pustoš kakvu ona i njihov super uspješni stečajni upravitelj rade u viškom Vinogradaru. Za one koji to ne znaju, umjesto pustoši koja se vidi na fotografiji, nekad su tu bili plodni vinogradi. 

Nema komentara:

Objavi komentar