ponedjeljak, 22. rujna 2014.

Mladen Stubljar u viškim maslinicima


Naš poznati novinar Mladen Stubljar obišao je viške maslinike pripremajući reportažu za "Maslinu".
Zadnjih 20 godina sadnja masline je u ekspanziji, pa sada na Visu ima oko 55 000 tisuća stabala. Maslina je posađena na oko 150 ha, ubere se 200-400 tona ploda i napravi 30-50 tona ulja vrlo visoke kvalitete. Godina 2012. je bila najbolja u povijesti viškog maslinarstva, a 2013. je bila katastrofalna, radi žestog napada maslinovog svrdlaša. Pretpostavljam da će ova godina biti osrednja. Velika je razlika od maslinika do maslinika, pa je teško procijeniti ukupni urod. Kao što se vidi u pozadini fotografije, kod mene bi urod mogao biti sasvim zadovoljavajući.

Nema komentara:

Objavi komentar