ponedjeljak, 1. rujna 2014.

Pojačan let 2. generacije maslinove muhe.


Obavijest maslinarima

Na opažačkim punktovima otoka Visa bilježi se pojačan let 2. generacije
maslinine muhe (Bactrocera oleae).

Vremenski uvjeti pogoduju razvoju ovog štetnika stoga preporučujemo mjere
suzbijanja tretiranjem cijele krošnje insekticidima na osnovi dimetoata
(Rogor 40, Chromgor 40, Zagor, Perfekthion, Calinogor, Ritam ili Sistemin
E-40) ili deltametrina (Decis 2,5 EC).

Ukoliko je pregledom plodova ustanovljena zaraza na manje od 10-15 %
plodova, opravdana je uporaba zatrovanih mamaca na bazi hidroliziranog
proteina (Buminal) te insekticida na osnovi dimetoata.  
Kao gotovi mamac koristi se Eco trap ili pripravak Succes bait.

Jurica Fadić, dipl. agronom

Nema komentara:

Objavi komentar