srijeda, 9. studenoga 2016.

Hrvatski tradicijski ribolov proglašen nematerijalnim kulturnim dobrom


Hrvatski tradicijski ribolov, odlukom Stručnog povjerenstva Ministra kulture, proglašen je nematerijalnim kulturnim dobrom. 
Sukladno Ugovoru o pristupanju Europskoj uniji, prestala su važiti odobrenja za mali ribolov, pa je od nekadašnjih 10 000 malih ribara ostalo samo 3500, koji su prešli u kategoriju malog obalnog ribarstva, koji je gospodarstvena kategorija.
Kako u Europskoj uniji postoje slučajevi da je mali ribolov zaštićen kao kulturno dobro za nadati se je da će se na ovaj način mali ribolov izuzeti iz ribolovnih restrikcija, koje nameće Europska unija. 

Nema komentara:

Objavi komentar