ponedjeljak, 8. svibnja 2017.

Viški laburisti i strategija održivog razvoja otoka Visa


Kako se približavaju lokalni izbori, pod ruku dolaze mi izborni materijali od prošlih izbora. Dok drugi nisu ni znali što je to strategija, laburisti su donošenje strategije održivog razvoja otoka imali kao središnju temu. Mnogi nas nisu razumjeli, pa je tako sadašnji gradonačelnik na sučeljavanju u Vernu izjavio da je to samo bacanje para. Bili smo uporni, ja sam o strategiji dosta pisao na ovom blogu, i pomalo promijenili smo svijest i strategija je donesena.
Nažalost, donesena je samo Razvojna strategija Grada Visa, ali ne i otoka. Istina, strategiju donose samostalno gradovi, ali da je bilo pameti i suradnje gradova donijele bi se usaglašene strategije, jer je otok jedna cjelovita, neraskidiva, sredina.
Da podsjetim što smo tada napisali: "Smatramo da su se sve odluke bitne za razvoj Visa, donosile bez dugoročnog planiranja. Zalagat ćemo se za strategiju održivog razvoja našeg otoka, koja zadovoljava današnje potrebe, a ne ugrožava mogućnosti budućih generacija. Razvijati ćemo ravnopravno sva područja, svjesni da to nije jednostavno tražeći pravu mjeru uz sudjelovanje građana, udruga civilnog društva i poduzetnika."
Sve što smo tada napisali i danas potpisujem. U Gradskom vijeću Grada Visa boriti ćemo se da se primjenjuje Razvojna strategija Grada Visa za razdoblje 2015.-2020., a što danas nije slučaj. Razvojna strategija ostala je samo komad papira, ali o tome nešto više drugom prilikom.

Nema komentara:

Objavi komentar