nedjelja, 14. siječnja 2018.

Doseljeno i odseljeno stanovništvo otoka Visa u 2016. godini


Tijekom 2016. godine, u Komižu doselilo se 40 stanovnika, 27 iz iste županije, 9 iz drugih županija i jedna osoba iz inozemstva. Iste godine, iz Komiže odselila su se 43 stanovnika, 23 u istu županiju, 11 u drugu županiju i 6 u inozemstvo.
U grad Vis doselilo se 76 osoba, 38 iz iste županije, 24 iz druge županije i 12 iz inozemstva. Odselio se 71 stanovnik, 27 iz iste županije, 25 iz druge županije i 17 iz inozemstva.
Razlika u ukupnom zbroju doseljenih/odseljenih odnosi se na preseljenja među naseljima istog grada.
Izvor: Državni zavod za statistiku
Kad se usporedi broj rođeni/umrli sa doseljeni/odseljeni razvidno je da se 2016. godine u u Komiži broj stanovnika smanjio za 24 u odnosu na 2015. godinu, a u Visu ima 7 stanovnika manje.

Nema komentara:

Objavi komentar