srijeda, 17. siječnja 2018.

Tko je protiv mjesnih odbora?


Tko je protiv osnivanja mjesnih odbora u gradu Visu? Zna se! Neformalna koalicija HDz-a i HNS-a na Gradskom vijeću Grada Visa glasala je protiv osnivanja mjesnih odbora. Drže se oni one: podijeli pa vladaj. Ovako im je lakše zadovoljiti njihove osobne interese, bez nadzora i sudjelovanja građana.
Provislo, koje se u prethodnom sazivu Gradskog vijeća oglušio na prijedloge laburista za osnivanje mjesnog odbora za jugoistok otoka, glasalo je za osnivanje odbora. Osim Provisla, za osnivanje mjesnih odbora glasao je i Siniša Brajčić. SDP-a nije bilo, kao i inače kada su u pitanju zbivanja u gradu.
Kad sam kod SDP-a, vijećnicu Lukru (Ljiljanu Sviličić) mijenja Vedrana Rokov Fras.

Nema komentara:

Objavi komentar