srijeda, 31. siječnja 2018.

Geopark Viški arhipelag - radionica


Ubrzano se radi na osnivanju geoparka Viški arhipelag. Voditelj projekta Jakša Božanić upoznao je večeras Višane sa do sada poduzetim aktivnostima. Tijekom proljeća ili ljeta Vis će obići evaluatori, pa ako budu zadovoljni tijekom 2019. godine Vis bi mogao biti uključen u UNESCO-vu mrežu geoparkova. 


Profesor Joško Božanić izradio je prijedlog vizije geoparka: " Geopark Viški arhipelag središnji je otočni prostor Jadrana obilježen izrazitom geološkom posebnošću, očuvanom biološkom raznolikošću njegove kopnene i podmorske flore i faune kako na otoku Visu tako i na svim njemu pripadajućim pučinskim otocima, a njegova kulturna baština, materijalna i nematerijalna, koja je, kao i prirodoslovna, temeljito znanstveno istražena, očuvana i prezentirana, obuhvaća i vrijednosti velike starine i povijesnog značaja jer je otok Vis bio ishodište urbane civilizacije, pismenosti i književnosti  na prostoru današnje Hrvatske.


U tijeku je izrada Plana upravljanja geoparkom. Uz vodstvo Milene Šijan, prisutnih 15-tak  Višana predlagali su aktivnosti u dijelu Plana o geoturizmu.
Sutra u Komiži, u galeriji Mardešić, sa početkom u 17 sati održati će se druga radionica. Nadam se da će uključiti više Komižana, jer je najbolji Plan koji je izrađen uz podršku i aktivnu suradnju građana.
   

Nema komentara:

Objavi komentar