ponedjeljak, 5. veljače 2018.

Gradonačelnik u Podstražju


Večeras je Ivo Radica, gradonačelnik grada Visa, sa suradnicima, održao sastanak sa građanima jugoistoka otoka. Sastanci bi se ubuduće trebali održati svaki prvi ponedjeljak u mjesecu.
Sva naselja boluju od istih boljki: vodovodne cijevi nisu ukopane, na nekim mjestima fali javna rasvjeta, ceste treba bolje održavati. Dogovoreno je da se održi sjednica Odbora za sela, savjetodavnog tijela Gradskog vijeća, na kojem bi se napravio spisak radova koje bi trebalo napraviti na ovom području. Do slijedećeg mjeseca, unutar Gradine napraviti će se grupa koja će biti zadužena za radove na području jugoistoku.
Da bi se stvari na organizirani način riješile treba donijeti urbanističke planove rualnih naselja. To je za Rukavac učinjeno, a u tijeku je postupak izrade planova za Podstražje i Brgujac.

Nema komentara:

Objavi komentar