četvrtak, 8. ožujka 2018.

Međunarodni dan ženaPromatrajući prosjek za 2016., 52,3% radno sposobnog stanovništva činile su žene, dok su u zaposlenima činile gotovo polovicu ukupnog broja zaposlenih, odnosno 45,9%. Prosječna mjesečna neto plaća žena u 2015. iznosila je 5 305 kuna te je bila za 10,9% manja od prosječne mjesečne neto plaće muškaraca (Državni zavod za statistiku).
Umjesto čestitke želim Vam da to promijenimo!

Hrvatski laburisti-Stranka rada
Čestitamo Međunarodni dan žena 
Nije lako biti žena u današnjoj Hrvatskoj, u zemlji koja je 2012. godine potpisala Istanbulsku konvenciju te je do danas (gotovo šest godina kasnije) nije ratificirala. Nije lako isticati prava žena u državi u kojoj se od žena traži pokornost i gdje su žene često degradirane i diskriminirane. Biti žena u zemlji gdje je uvriježeno mišljenje da žena treba biti podložna muškarcu, pravi je izazov. Kako biti moderna žena u Hrvatskoj gdje stranke desnice nameću prijedloge zakona kojima se ženama ugrožavaju seksualna i reproduktivna prava, gdje se vrše pritisci da se usvoji legislativa kojom bi bilo ugroženo pravo žena na izbor, pravo na medicinski potpomognutu oplodnju, pravo na pobačaj? Nije lako živjeti u državi u kojoj si žena samo ako si majka i samo ako si supruga muškarcu. Nije ženama lako graditi karijeru u Hrvatskoj, nije im lako ući u politiku. Nije im lako graditi život, obitelj, kad ima previše onih koji misle da „Muški i ženski mozak drugačije razmišljaju“ , da žene nisu „za mudrace, nego za madrace“ ili „To vam je tako u braku“.  
Danas je 8. ožujka, Međunarodni dan žena. Hrvatski laburisti-Stranka rada čestitaju svim ženama koje su znale zanemariti ovakve otežavajuće okolnosti i ljude, a svim onima koje su posustale, uz čestitku želimo da, po uzoru na žene koje su ovaj dan učinile dijelom svjetske povijesti, same uzmu uzde u svoje ruke i žive život onako kako žele. 
Sretan vam Međunarodni dan žena!

Nema komentara:

Objavi komentar