nedjelja, 18. ožujka 2018.

Viški lovci u akciji II


Viški lovci nastavljaju sa uređenjem poljskih puteva, danas smo probijali (doslovno probijali)  put kojim se iz Žena Glave (Ženo Glova) išlo na Čojno polje. U akciji je sudjelovalo oko 50-tak lovaca. Naša grupa počela je sa mjesta odakle vode tri puta sa kojima se može doći do grada Visa.
Danas sam prvi put čuo za višku riječ stavalo (odmorište).