srijeda, 28. ožujka 2018.

"Viška bitka" u Piranu


Izložba "Željezni ljudi na drvenim brodovima" o Viškoj bitci otvara se u Piranu. Ovo je nakon Visa, četvrti put da Boris Čargo, odnosno Arheološki muzej Split i Hrvatski pomorski muzej Split, organizira gostovanje izložbe.

Nema komentara:

Objavi komentar