nedjelja, 13. svibnja 2018.

Jak let maslinina moljca


Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba prati let maslinina moljca na Visu. Uz pomoć Jurice Fadića postavljene su lovke u viškim maslinicima. Bilježi se jak let maslinina moljca, pa bi preporučio viškim maslinarima zaštitu maslina. Možete koristiti Baturad WP, koji ima dozvolu korištenja u ekološkoj proizvodnji i nije svrstan u otrove.


Nema komentara:

Objavi komentar