srijeda, 31. listopada 2018.

Monitoring morskog otpada na Zaglavu


Splitska udruga "Sunce" vrši monitoring morskog otpada na plaži Zaglav. Otoci Vis, Mljet, Korčula i Lastovo su prvi na udaru morskog otpada. Najveći dio otpada odnosi se na plastiku, a na obalu završi oko 10-20% otpada, a ostalo završi na dnu mora. Zanimljivo je da se osim plastičnih boca nalazi dosta medicinskog otpada (puno iz Albanije), štapića za uši i što je iznenađujuće plastičnih dijelova lovačkih čahura.
Nažalost, od otočana bio je samo Jakša Božanić (Geopark Viški Arhipelag), a kakav veliki posao obavljaju volonteri vidljivo je i iz direktive Europskog parlamenta kojom će se zabraniti upotreba jednokratnih plastičnih predmeta, koji najviše onečišćuje okoliš.


Nema komentara:

Objavi komentar