srijeda, 3. listopada 2018.

Osnovne škole otoka Visa 2016./2017.


Na kraju školske godine 2016./2017., u osnovnoj školi u Komiži bilo je upisano 75 učenika (40 učenica). Školu je završilo 8 učenika. U školskoj godini 2017./2018. bilo je upisano 79 učenika.
U gradu Visu, u osnovnoj školi bilo je upisano 128 učenika (64 učenice). Školu je završilo 11 učenika. U školskoj godini 2017./2018. bilo je upisano 130 učenika.
Izvor: Državni zavod za statistiku

Nema komentara:

Objavi komentar