nedjelja, 8. ožujka 2020.

Odgovor Ministarstva laburistima o repetitoru


Ministarsvo graditeljstva i prostornog uređenja je brzo odgovorilo laburistima Visa na njihov upit o izgradnji repetitora u Komiži:
"Poštovani, sukladno članku 4. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, broj 112/17, 34/18, 36/19 i 98/19) antenski stup elektroničke komunikacijske opreme, uključujući i elektroničku komunikacijsku opremu i antenski stup s pripadajućim kontrolno-mjernim sustavom pasivnih antena namijenjenih zaštiti i kontroli radiofrekvencijskog spektra Republike Hrvatske može se graditi bez građevinske dozvole ali mora biti u skladu s glavnim projektom dok glavni projekt mora biti izrađen u skladu s prostornim planom. Napominjemo kako se za antenske stupove izdaju i uporabne dozvole a izdaju ih upravni odjeli gradova odnosno županija koji obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje na području na kojem se stup nalazi. U postupku izdavanja uporabne dozvole provjerava se da li je sve izrađeno u skladu sa propisima. U ovom konkretnom slučaju to je upravni odjel Splitsko-dalmatinske županije – Ispostava Vis."
Ispostava Vis:
"Ukoliko postoji sumnja da je repetitor postavljen protivno propisima odnosno da glavni projekt nije izrađen u skladu s Prostornim planom, odnosno da za stup nije izdana uporabna dozvola; prijavu možete uputiti građevinskoj inspekciji Državnog inspektorata. Kontakt podatke šaljemo u nastavku: Državni inspektorat Šubićeva 29, 10 000 Zagreb tel: 01/ 23 75 100 Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 8:00-16:00"

Mi nismo ni sumnjali da investitor neće imati potrebne dozvole i upravo to da se repetitor može izgraditi bez suglasnosti lokalne zajednice je poražavajući. Naravno, odgovor na naš prijedlog da se repetitori mogu izgraditi samo gdje to odredi lokalna zajednica nismo dobili.
Napredak se ne može niti smije zaustaviti, ali to i pravo lokalne zajednice da ona odredi gdje se repitori mogu graditi nisu niti mogu biti suprostavljeni.

Nema komentara:

Objavi komentar